Flir Systems

Specialitet:
Värmekameror för visualisering av temperaturfördelning.

Affärområden:
Mätföretag