Erde-Elektronik

Spikgatan 8
235 32Vellinge
Ralf Danielsson
040-42 46 10
Specialitet:
Industriella lastceller samt elektronikmoduler för inkoppling av lastceller till styrsystem via fältbussar.

Affärområden:
Kraft, Vikt