Division

Specialitet:
Visionsystem för kvalitetskontroll, mätning, identifiering samt guidning i 2D och 3D.

Affärområden:
Mätföretag