L
Leif Birch Jensen, VD på SKF i Katrineholm.

SKF storsatsar på produktionsanläggningen i Katrineholm. I juni invigdes en ny produktionsutrustning som mer än halverar genomloppshastigheten i produktionsflödet, rapporterar SKF. I Katrineholm tillverkar skf gjutgodsprodukter och lagerhus. Produkterna marknadsförs i ett flertal länder världen över och produktionen i Katrineholm omfattar gjuteri, pulvermetallurgi och bearbetning.


– Orderboken har stabiliserats efter ett par år av vikande världsmarknad och minskade volymer, berättar Leif Birch Jensen VD på SKF i Katrineholm.
– Under tiden har vi i fabriksledningen jobbat fram en strategi i tre steg för att utveckla produktionen och skapa möjligheter att ta ytterligare affärer.
– Därför startade vi för några år sedan en kartläggning av våra processer; från smältverk och gjuteri till bearbetning. Utifrån detta formades sedan en strategisk plan för de kommande åren.
Investeringar
Första steget i planen var investeringarna på cirka 80 miljoner svenska kronor i det nya smältverket som invigdes för ett par år sedan.
– Investeringen har inneburit betydande förbättringar i effektivitet, tillförlitlighet och miljö. Tidigare tog en smälta med gjutgods fem timmar i de gamla ugnarna. Idag tar den processen knappt en timme.
– Energiförbrukningen per ton i smältverket har minskat med närmare 24 procent vilket överträffade våra förväntningar, säger Leif Birch Jensen.
Nya maskiner
Nästa steg i investeringsprogrammet med nya maskiner inom bearbetningen av stora lagerhus och komponenter sattes igång nu i juni.
En femtedel av produktionsytan är utbytt från tidigare 16 maskiner till 6 multimaskiner som klarar fler bearbetningsmoment. Vårt mål har varit att minska cykeltiden med 50 procent och det har vi uppnått, säger Leif Birch Jensen.
Uppgraderar
Den tredje fasen är en kommande uppgradering av maskinparken som avser kostnadseffektivisering och ny teknik för gjutning av stora
lagerhusprodukter.