L

Spånavvisande energirör för rörelse

Foto: Igus För tillämpningar med kontinuerlig rörelse. Foto: Igus För tillämpningar med kontinuerlig rörelse.

R2.1 är ett förseglat energirör i plast för tillämpningar med kontinuerlig rörelse. I ett test under permanent exponering av metallspån med en vikt på totalt 2 kg trängde endast 0,5 g spån in i röret efter 100 000 cykler, uppger tillverkaren Igus. Röret består av två delar, en länk och ett tvärstag som fungerar som ett form-anpassat lock, som kan öppnas vid montering och underhåll.

En inbyggd gallerkonstruktion gör den inre avdelningen stabil också vid sidmontering.
Igus

Dag Toijer E-mail:
Publicerad 2018-01-09 09:34:43