Coronakrisen visar att flexibel produktion måste kunna startas i Sverige vid behov

 Foto: Mano Davar Foto: Mano Davar

Om man vill spetsa till det så kan man säga att år 2020 hamnade vi i en global coronakris och år 2021 hamnade vi i ett globalt krig. Ett handelskrig där länder, och hela kontinenter slåss om vem som ska bli först med att få ta emot leveranser av coronavacciner från det fåtalet fabriker som producerar det fåtalet idag godkända vaccinerna. Det är miljarder människor världen över som väntar på dem. Tonläget är högt. Forna vänner och grannar, länder som sedan urminnestider varit allierade och har samarbetat börjar plötsligt tillämpa en retorik som vi inte är vana vid.
Produktion är central
Just nu handlar det om produktion. Nyligen hörde vi från grannlandet Danmark att de absolut inte vill samarbeta med Sverige i detta på grund av de höga dödstalen i Sverige under pandemin. Ett häpnadsväckande resonemang. Vi har tydligen varit stygga och våra restriktioner tyckte danskarna varit alldeles för milda eftersom vi har försökt att hålla det svenska näringslivet igång. Så nu ska vi straffas för det.
Ordet produktion är kruxet. Trots att vi i Sverige har fantastiska traditioner när det gäller just läkemedelsframställning. Ett av de framtagna vaccinerna kommer ju från ett företag som genom Astra har sina rötter i Sverige. Med tanke på våra goda meriter undrar därför många varför vi inte kan sätta igång och licenstillverka coronavacciner här hemma. Förklaringen är lång och komplicerad, men på något sätt ganska typisk.
Ur ett globalt perspektiv har Sverige under de senaste decennierna orienterat sig på tjänster. Det är tjänsterna som är stommen i vår framtida ekonomi. Vi är duktiga på forskning och utveckling, vi har en stor portfölj av både olika patent och innovationer. Men när det gäller produktion så stannar vi upp och backar ur. Någon annan, någon annanstans i världen (någon med mycket lägre arbetskraftskostnader och mycket lägre skatter) bör ta hand om produktion av det som vi har forskat fram då vi anses vara alldeles för dyra och för välutbildade för produktion. Så här har det låtit de senaste decennierna. Både olika mediedebattörer och politiker har avskrivit produktionen som överspelat här på hemma plan. Kanske blir dagens coronakris och handelskrig som följer en liten ringklocka.
Produktionen behövs men den måste utformas på ett nytt sätt. Omställningen är redan igång. Flexibel tillverkning är den nya stora trenden och det är den som gäller även inom läkemedelsproduktion.
Ett Piia projekt
Ett bra exempel på detta är ett Piia-finansierat projekt ”Digitalisering av läkemedelslabb för processutveckling och pilotproduktion”. Projektet skall utveckla och demonstrera ett koncept för digitalisering av ett utvecklingslabb för biologiska läkemedel med inslag som automatisk processdesign och autonom pilottillverkning, med kompletterande digital och virtuell labbmiljö. Inom ramen för projektet utvecklas en öppen, generell, modifierbar digital plattform för integrering av utrustning för processutveckling och pilotproduktion av processer. Visionen är att plattformen skall ge användare möjlighet att med relativt små resurser koppla ihop hela produktionslinjer i labbskala. Projektet leds av Lunds universitet och sker i samarbete med Bioinvent, Cytiva, Modelon och Novo Nordisk.

Dagmar Zitkova

Piia smafabriker

Se hela video

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2021-03-25 09:47:29