Individanpassad massproduktion, en trend som har kommit för att stanna

–Vi går från tillverkning mot lager av många identiska produkter till förbeställda och kundunika produkter gjorda på en flexibel fabrik, säger Dagmar Zitkova, chefredaktör på Automation. –Vi går från tillverkning mot lager av många identiska produkter till förbeställda och kundunika produkter gjorda på en flexibel fabrik, säger Dagmar Zitkova, chefredaktör på Automation.

Januari är här och med den Automation nummer ett. Äntligen har vi kommit i startgroparna på det efterlängtade året 2021. Alla hoppas vi att det ska bli ett mycket bättre år än det som vi nyss lagt bakom oss. Hela världen längtar efter att kunna återgå till det normala. Även om pandemin är långt ifrån över, så står det redan klart att många trender från pandemitiden kommer vi nog att få leva med ett bra tag till. Att hålla distans till andra människor till exempel, eller att oftare jobba hemifrån. Framöver kommer vi säkert att träffas i digitala möten mycket mer. Men vi kommer framför allt låta maskiner sköta den fysiska hanteringen så långt det bara är möjligt. Här kommer automationstekniken i framtiden att erbjuda ännu mer.
Även inom vår egen värld, medievärlden, märks det tydligt hur vi på tidningen Automation utgör ett viktigt komplement till att mötas på distans. Våra artiklar och reportage som vi publicerar på våra olika plattformar är helt coronafria när ni, läsare tar del av dem. Ni är många där ute i branschen som vi på detta sätt möter nästan dagligen.
Men vad är det för andra stora trender som vi har kunnat se? Digitalisering pratas det om allt mer. Inom industrin har digitalisering varit aktuell länge. Men den har nu gått vidare till samhällets övriga sektorer.
Den trend som jag personligen tycker kommer att spela en allt större roll är individualisering av produktionen. På senare år har det kommit nya tekniker och verktyg till produktionen som har rört om i grytan rejält.
Traditionellt sett brukar man ta upp textilindustrin i England som startskottet för industrialisering. Men för mig, som hela livet arbetat i medievärlden, har den avgörande förändringen skett långt tidigare. I mina ögon var den stora uppfinning som har sparkat iväg hela massproduktionsepoken uppfinningen av boktrycket. Ja, när Guttenberg tog fram ett verktyg för att kunna framställa massupplagor av identiska kopior av originalet och började sprida dem ute på marknaden. Från den tidpunkten var boken inget hantverk längre utan just en högeffektiv massproduktion.
Sedan följde en lång period då produkterna (böckerna) framställdes på en produktionsverkstad (ett boktryckeri). Tills vi, för bara något decennium sedan fick datorer i var mans hem med ett datorprogram som hette ”desk top publishing.” I och med det blev var och en sin egen författare, förläggare och tryckare. Vi kunde börja producera egna böcker hemma vid köksbordet och låta dem tryckas ”on demand” i bara ett enda exemplar. Låter det bekant? Kanske lite. Idag har vi en produktionsmetod som heter 3D printing. Även den har för länge sedan lämnat prototypframställningstadium och tagit sig ända fram till fabriksgolvet. Med hjälp av 3D printing kan vi göra avancerade och funktionsdugliga produkter i endast ett exemplar.
Låt detta vara två exempel på en av dagens största trender ”individualiserad massproduktion.” Vi går från masstillverkning mot lager av många identiska produkter till förbeställda och kundunika produkter tillverkade på en flexibel fabrik.

Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2021-01-19 07:59:42