Den unga generationen kräver åtgärder

Till redaktionen av Automation får vi in allt fler rapporter om att miljöintresset växer. Människor bryr sig mer och mer om miljön. Framför allt gäller det den unga, kommande generationen som har börjat ställa krav på att det nu är på tiden att göra något rejält åt klimathotet. Behoven är enorma. I detta nummer av tidningen presenterar vi flera goda exempel. Mälarenergi som vill göra kraftvärmeverket till ”kolsänka” är ett av dem. Och Energimyndigheten har publicerat en analys med en helt ny aspekt på problemet. Förutom olika tekniker, energianvändning och utsläpp beskrivs även industrisektorns förutsättningar i termer av ekonomi och marknad.

I tidningen presenterar vi nyheter och artiklar som visar att allt fler företag tar omställningen på allvar. Läs artiklar i både detta nummer av Automation och i våra tidigare nummer och ta del av allt det arbete som faktiskt görs.

Läs mer

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-11-23 09:41:17