L

Ständiga förbättringar

Foto: Mano Davar – Vi är automationsbranschens serviceorganisation som bearbetar det växande informationsbruset och presenterar det för läsarna,” säger Dagmar Zitkova, chefredaktör för tidningen Automation. Foto: Mano Davar – Vi är automationsbranschens serviceorganisation som bearbetar det växande informationsbruset och presenterar det för läsarna,” säger Dagmar Zitkova, chefredaktör för tidningen Automation.

Ganska så nyligen pratade vi alla väldigt mycket om nödvändigheten av ständiga förbättringar: lean produktion. Man skulle skrida framåt med hjälp av kontinuerligt förbättringsarbete. Nu har vi fått ett annat ord att istället använda på bred front. Idag är det digitalisering som gäller. Inte så att behovet av ständiga förbättringar skulle ha blivit mindre, tvärt om. Och i automationsbranschen har man redan arbetat med digitalisering ett bra tag. Okej, nya aspekter har tillkommit i den senaste digitaliseringsvågen. Att man till exempel arbetar för att få bort informationsöar ur produktionsflödet och låter informationen strömma fritt över områdesgränserna. Att det finns allt större mängder data att hämta ur produktionen än vad man tidigare kunnat föreställa sig: big data. Att de tillverkade produkterna kommer att bära arbetsinstruktionerna i sig om hur de vill bli tillverkade genom hela produktionskedjan, och sedan vidare till distributions- och återförsäljarledet, ända hem till slutkunden. Och när produkten sedan spelat ut sin roll kommer den kanske att tala om för användaren hur den vill bli återvunnen. Allt större mängder data kan redan idag lagras överallt. Antingen på hemmaplan i fabriken eller någon annanstans, långt borta i molnet, vilket i praktiken betyder var som helst på jorden, och vem vet, kanske på någon annan planet i framtiden. Listan med nyheter kan lätt bli så lång att den inte får plats i den här kolumnen och det är inte meningen. Så jag återvänder till den ständiga utvecklingen.
Från och med januari i år är det jag som ska se till att tidningen Automation avspeglar automationsbranschen på bästa möjliga sätt. Det tycker jag ska bli väldigt roligt. De senaste sexton åren har jag bevakat automationsbranschen som tidningens reporter och nyhetschef. När jag nu tar över rodret för hela tidningen, är min plan att skildra allt viktigt och intressant som sker.
Tidningen Automation ska fortsätta vara en viktig vägvisare och orientera i det allt mer växande informationsflödet som väller över oss från alla håll och kanter. Tidningens uppgift är att underlätta för dig att ta dig genom det. Vi letar rätt på nyheter och viktiga händelser. Vi sorterar den inkommande informationen, strukturerar, bearbetar, kompletterar, kommenterar och sätter den i bredare sammanhang. Vi är, med andra ord, automationsbranschens serviceorganisation när det gäller att göra informationsflödet användbart. På samma sätt som tillverkande företag tar hjälp av olika verktyg för att göra sina big data nyttiga och användbara, på samma sätt är vår huvudsakliga uppgift att göra branschinformationen lättgripbar och väl strukturerad. Vi presenterar och sammanställer informationen till överskådliga och lätthanterliga texter för att skapa ordning och reda i bruset. Vi rapporterar om viktiga nyheter och händelser, kunderfarenheter och tekniktillämpningar. Bara relevanta saker som hör hemma i automationsbranschen och området produktionsteknik får komma med.
Tidningen Automation ska både vara nyttig och intressant för sina läsare.
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-01-17 11:27:47

Aktuellt nummer