Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
0451-74 44 00
www.pol.se
Felsökning Profibus
3
Hässleholm, Lysekil, Skövde
Komptensverktyg, företagsutbildningar, e-kurser. Svenskt kompetenscentrum för Profibus.
040-664 28 50
www.palgo.se
4
Arlöv
Rökgasanalys.
031-55 99 77
www.piigab.com
Göteborg
Energioptimering med M-bus.
0300-139 90
www.pilz.se
CE-märkning, riskbedömning, validering
Kungsbacka, Sundsvall
Säkerhetsautomation, säkerhetsbedömning och CE-märkning.
08-503 045 50
www.plantvision.se
8
Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Uppsala
08-474 00 00
www.poyry.se
300
Stockholm, Falun, Gällivare, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad plus ytterligare 11 orter
Tekniska konsulttjänster och ingenjörstjänster.
021-360 19 00
Västerås, Degerfors, Finspång, Gävle, Göteborg, Helsingborg plus ytterligare 11 orter
Tekniska konsulttjänster och ingenjörstjänster.