Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
010-480 70 00
www.maintpartner.se
20
Stockholm, Arboga, Degerfors, Fagersta, Hofors, Karlskoga plus ytterligare 6 orter
Drift, underhåll och service för industri, automation och pumpar.
044-22 54 76
www.martenssonconsulting.se
17
Kristianstad, Lund
Livsmedelsprocesser och driftsättning.
0155-22 27 90
www.mcd.se
Nyköping
Nivåmätning som presenteras via företagets tjänst för nivåövervakning.
0501-39 91 00
www.mea.se
12
Mariestad
Konstruktion av styrsystem för industri och off-shore.
0322-22 20 27
www.metix.se
2
Alingsås
Testbänkar och mätväskor.
08-702 50 00
www.mt.com
Stockholm
Vägning.
08-564 733 80
www.sensotest.se
4
Stockholm, Jönköping
Mätning av position, avstånd, hastighet, färg, temperatur, tryck och kraft.
08-625 10 00
se3a.mitsubishielectric.com
Teknisk support
Lund, Göteborg, Karlstad, Mariestad, Stockholm
Försäljning av automationsprodukter.