Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
026-222 26 40
www.gisa.se
2
Gävle
Lösningar och systemprogrammering inom automation, elteknik och industriell-IT.
090-15 46 00
www.goodtech.se
60
Umeå, Göteborg, Karlstad, Malmö, Stockholm
010-122 17 00
www.gycom.se
Elkonstruktion
4
Stockholm, Enköping, Göteborg, Jönköping
Automation för maskiner, brandsläckning och värmeproduktion.