Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
0457-178 80
www.balteng.se
5
Ronneby
Konstruktion av inbyggd elektronik för styrning, mätning och reglering.
0455-68 74 00
www.bartec.se
5
Karlskrona
Explosionsklassad teknik.
040-880 09
www.basi.se
Specialanpassade mätgivare, produkter och elektronik.
Vollsjö
Kundanpassade signalomvandlare och givare.
040-38 15 00
www.bastec.se
20
Malmö
Byggnadsautomation, energiuppföljning och energibesparingar.
12
Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm
Beijer Electronics produkter.
042-456 45 00
www.best-engineering.net
2
Helsingborg, Göteborg, Sundsvall
PLC:er, servo- och drivsystem. Programmering enligt Codesys, PLC Open och IEC 61131-3.
0703-88 83 45
www.8ooxa.se
Projektledning
Datacenter
1
Malmö
ABB:s system 800 XA.