Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
0707-48 87 89
www.abergon.se
Värmecentraler
1
Stockholm
Energioptimering, tryckluftsoptimering, läcksökning, ventilation och förebyggande underhåll.
031-722 48 00
www.acobiaflux.se
45
Göteborg, Stockholm, Malmö, Tranås
Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation inom Larm,säkerhet och Mobildata & IoT Communication
Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro
Larmförmedling
035-260 99 00
www.aitech.se
5
Halmstad
044-19 03 20
www.alprotek.se
5
Kristianstad
0155-26 90 10
www.andor.se
5
Nyköping
Sågverksautomation samt mätsystem och IT för träindustrin.
054-57 92 00
www.askalon.se
Karlstad, Stenungsund, Stockholm
Beräkning och reglering av tryck och flöde.
018-33 60 80
www.aspvikautomation.se
1
Harbo
Konstruktion, programmering, och underhåll av automationsanläggningar, system från Siemens.