Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
040-880 09
www.basi.se
Specialanpassade mätgivare, produkter och elektronik.
Vollsjö
Kundanpassade signalomvandlare och givare.
040-38 15 00
www.bastec.se
20
Malmö
Byggnadsautomation, energiuppföljning och energibesparingar.
12
Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm
Beijer Electronics produkter.
042-456 45 00
www.best-engineering.net
2
Helsingborg, Göteborg, Sundsvall
PLC:er, servo- och drivsystem. Programmering enligt Codesys, PLC Open och IEC 61131-3.
0703-88 83 45
www.8ooxa.se
Projektledning
Datacenter
1
Malmö
ABB:s system 800 XA.
042-24 86 00
www.cactusuniview.se
Kontrollrum, scada, mätdatorer
VA, fjärrvärme samt kärnkraft
40
Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Stockholm
Kompletta styr- och övervakningssystem med eget scada. VA, fjärrvärme, järnväg och kärnkraft.
031-313 14 75
www.capeegroup.com
Insamling, visualisering och analys av driftdata
4
Göteborg
Insamling, visualisering och analys av driftdata och underhållsdata.
08-733 00 20
www.catab.se
4
Stockholm
Säker kommunikation och M2M-kommunikation.