Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
018-495 70 90
www.upwis.se
3
Uppsala
Sakernas Internet, trådlösa sensorer, displayer, kommunikationssystem och databaser.
054-17 00 00
www.valmet.com/automation
Karlstad, Halmstad, Karlsborg, Stockholm, Sundsvall, Säffle
Pappers- och massaindustrin.
0586-630 00
blhnobel.com
10
Karlskoga
Industriell vägning och kraftmätning, styr- och reglersystem.
040-36 50 70
www.walltin.se
3
Malmö
08-745 30 20
www.wipro.com
3500 (*
Stockholm
Sakernas Internet, IT-tjänster, tjänster inom FOU.
0480-41 78 00
www.motoman.se
30
Torsås, Kalmar
Robotautomation och systemlösningar.