Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
031-722 48 00
www.acobiaflux.se
45
Göteborg, Stockholm, Malmö, Tranås
Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation inom Larm,säkerhet och Mobildata & IoT Communication
Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro
Larmförmedling
010-505 00 00
www.afconsult.com
1200
Stockholm plus ett 50-tal kontor
Uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.
044-19 03 20
www.alprotek.se
5
Kristianstad
010-510 92 00
www.aventics.se
30
Stockholm, Borlänge, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sundsvall, Växjö
Pneumatik.
040-880 09
www.basi.se
Specialanpassade mätgivare, produkter och elektronik.
Vollsjö
Kundanpassade signalomvandlare och givare.
12
Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm
Beijer Electronics produkter.
042-24 86 00
www.cactusuniview.se
Kontrollrum, scada, mätdatorer
VA, fjärrvärme samt kärnkraft
40
Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Stockholm
Kompletta styr- och övervakningssystem med eget scada. VA, fjärrvärme, järnväg och kärnkraft.