Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
0707-48 87 89
www.abergon.se
Värmecentraler
1
Stockholm
Energioptimering, tryckluftsoptimering, läcksökning, ventilation och förebyggande underhåll.
Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation inom Larm,säkerhet och Mobildata & IoT Communication
Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro
Larmförmedling
010-505 00 00
www.afconsult.com
1200
Stockholm plus ett 50-tal kontor
Uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.
035-260 99 00
www.aitech.se
5
Halmstad
054-57 92 00
www.askalon.se
Karlstad, Stenungsund, Stockholm
Beräkning och reglering av tryck och flöde.
018-33 60 80
www.aspvikautomation.se
1
Harbo
Konstruktion, programmering, och underhåll av automationsanläggningar, system från Siemens.
031-340 13 50
www.atab.se
Autotruckar
1
Göteborg
Kundanpassade AGV:er
011-13 36 00
www.automationscenter.se
Förnyelsebar energi
8
Norrköping
Produktion av förnyelsebar och konventionell energi.