Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
0707-48 87 89
www.abergon.se
Värmecentraler
1
Stockholm
Energioptimering, tryckluftsoptimering, läcksökning, ventilation och förebyggande underhåll.
031-722 48 00
www.acobiaflux.se
45
Göteborg, Stockholm, Malmö, Tranås
010-505 00 00
www.afconsult.com
1200
Stockholm plus ett 50-tal kontor
Uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.
044-19 03 20
www.alprotek.se
5
Kristianstad
054-57 92 00
www.askalon.se
Karlstad, Stenungsund, Stockholm
Beräkning och reglering av tryck och flöde.
011-13 36 00
www.automationscenter.se
Förnyelsebar energi
8
Norrköping
Produktion av förnyelsebar och konventionell energi.
010-510 92 00
www.aventics.se
30
Stockholm, Borlänge, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sundsvall, Växjö
Pneumatik.
036-332 06 41
www.axxos.com
10
Jönköping, Skellefteå, Strängnäs
Produktionsuppföljning, OEE-utvärdering, utbildning och coachning inom förbättringsarbete.