Sveriges automationskonsulter

Företag
Projektering
Simulering / beräkning
Programmering
Driftsättning
Hantering / Lager
Service / Underhåll
Industriell IT
Installation
Maskinkonstruktion / -bygge
Robotautomation
Mätteknik / -system
Produktivitetsförbättring
Energieffektivisering
Test
Miljöteknik
Utbildning
Molntjanster
It-säkerhet
Övrigt
Pappaer och massa
xxxvor, jarn och stålverk
El,tele och elektronik
Livsmedel, läkemedel
Kemi och petrokemi
Övrig processindustri
Kraftindustri
Träindustri
Fordonsindustri
Övr. verkstadsindustri
Infrastruktur
Fastighetsautomation
Övrigt
Antal automationskonsulter
Kontor
Specialitet
0707-48 87 89
www.abergon.se
Värmecentraler
1
Stockholm
Energioptimering, tryckluftsoptimering, läcksökning, ventilation och förebyggande underhåll.
010-505 00 00
www.afconsult.com
1200
Stockholm plus ett 50-tal kontor
Uppdrag inom energi, industri och infrastruktur.
035-260 99 00
www.aitech.se
5
Halmstad
044-19 03 20
www.alprotek.se
5
Kristianstad
0155-26 90 10
www.andor.se
5
Nyköping
Sågverksautomation samt mätsystem och IT för träindustrin.
011-13 36 00
www.automationscenter.se
Förnyelsebar energi
8
Norrköping
Produktion av förnyelsebar och konventionell energi.
0322-64 25 00
www.avt.se
15
Alingsås, Göteborg
Komplett leverantör av montering, monteringslinjer, robotceller och visionteknik.
036-332 06 41
www.axxos.com
10
Jönköping, Skellefteå, Strängnäs
Produktionsuppföljning, OEE-utvärdering, utbildning och coachning inom förbättringsarbete.