Kalender

Mässkalender

Elmia Subcontractor, Jönköping 12–15 november 2019

Årlig mässa för underleverantörer inom verkstadsindustrin med cirka 1200 utställar och ca 15 000 besökare.

Tid Tisdag 12 November 2019
Plats  Elmia