Kalender

Mässkalender

Laser, München 24–27 juni 2019

Mässa om laserteknik, optoelektronik och deras användning för industriell bearbetning, mätning, medicin, kemi och vetenskap. Laser hålls vartannat år. Förra gången år 2017 samlade mässan 32 000 besökare och 1 300 utställare.

Tid Måndag 24 Juni 2019
Plats  Messe München