L

Kalender

Mässkalender

Elmia Subcontractor, Jönköping 13–16 november 2018

Årlig mässa för underleverantörer inom verkstadsindustrin. Mässan 2017 samlade 14 300 besökare och 1 167 utställare.

Tid Tisdag 13 November 2018
Plats  Elmia

Aktuellt nummer