L

Kalender

Mässkalender

VA-mässan, Jönköping 25–27 september 2018

Mässa för VA-sektorn, det vill säga infrastruktur som berör vatten och avlopp. Flera automationsrelaterade områden finns med, exempelvis IT, styr- och reglerteknik, mätteknik, drift och underhåll. Förra gången, som var 2016 i Jönköping, samlade va-mässan 7 300 besökare och 406 utställare. va-mässan arrangeras parallellt med Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning.

Tid Tisdag 25 September 2018
Plats  Elmia

Aktuellt nummer