L

Kalender

Mässkalender

Euro Mine Expo, Skellefteå 12–14 juni 2018

Mässa och konferens för gruvindustrin som hålls vartannat år. Till de ämnen som tas upp hör digitalisering, automatisering, lärande maskiner, virtuell verklighet, säkerhet, vattenbehandling och fossilfri gruvbrytning. Vid förra tillfället 2016 samlade arrangemanget 1 650 deltagare och 179 utställare.

Tid Tisdag 12 Juni 2018
Plats  Nolia

Aktuellt nummer