L

Kalender

Mässkalender

Achema, Frankfurt am Main 11–15 juni 2018

Stor mässa för kemiindustrin, som täcker in de flesta aspekter på verksamheten inom denna industrigren. Instrumentering och automation utgör ett relativt stort inslag. Förra gången gick mässan år 2015. Den samlade då 166 000 besökare och drygt 3 800 utställare.

Tid Måndag 11 Juni 2018
Plats  Dechema

Aktuellt nummer