L

Kalender

Mässkalender

Elmia Automation, 3D, Verktygsmaskiner,Polymer, Svets och Plåt, Jönköping 15–18 maj 2018

I maj 2018 hålls sex industrimässor i Jönköping. Elmia Automation är en mässa om industriautomation, framförallt för verkstadsindustrin. Elmia Verktygsmaskiner är en mässa med verktyg, mätteknik och verktygsmaskiner. Nytt för i år är Elmia 3D, som är en mässa om additiv tillverkning. Elmia Polymer är en mässa för plastindustrin. De två övriga mässorna är Elmia Svets och Fogningsteknik samt Elmia Plåt. Förra gången 2016 samlade Elmia Automation 10 000 besökare och 123 utställare. Största mässan då var Elmia Verktygsmaskiner med 11 200 besökare och 142 utställare. Elmia Plåt hade 7 641 besökare och 40 utställare. Elmia Svets hade 7 433 besökare och 85 utställare. Totalt ställde 390 företag ut på de fyra mässorna. Elmia Polymer hålls vart tredje år och går bara ibland parallellt med Elmia Automation.

 

Tid Tisdag 15 Maj 2018
Plats  Elmia

Aktuellt nummer