L

Kalender

Mässkalender

Tillståndsövervakning i mobila maskiner, Santander (Spanien) 20–22 april 2018

CMMNO är en konferns om tillståndsövervakning i mobila maskiner som vänder sig till både forskare, industriföreträdare och studenter.

Tid Fredag 20 April 2018
Plats  Universidad de Cantabria

Aktuellt nummer