L

Kalender

Mässkalender

ITF Automationsdagar, Stockholm 31 januari – 1 februari 2018

Instrumenttekniska föreningens årliga konferens om indu­striautomation och mätteknik. Under Automationsdagarna anordnas också en minimässa.

Tid Onsdag 31 Januari 2018
Plats  ITF

Aktuellt nummer