L

Kalender

Kalender

Internationell mätkongress, Paris 19–21 september 2017

International Congress of Metrology, på franska förkortat CIM, är en kongress om mätteknik som hålls vartannat år. Kongressen 2015 samlade drygt 800 deltagare.

Tid Tisdag 19 September 2017
Plats  Collège Français de Métrologie