L

Kalender

Mässkalender

Seminarier om Can-bussen, Stockholm 30–31 maj 2017

Under 2017 arrangerar organisationen Can in Automation endagsseminarier om fältbussen Can runt om i Europa. Två av dessa hålls i Stockholm. Det första är ett seminarium som behandlar Can i allmänhet, det andra handlar om en variant av bussen som heter Canopen. Seminarierna innhåller grundläggande information om Can men också den senaste utvecklingen. De vänder sig till utvecklingsingenjörer, systemkonstruktörer och tekniska beslutsfattare. Språket är engelska.

Tid Tisdag 30 Maj 2017
Plats  Can in Automation