L

Kalender

Mässkalender

Kalender
21 Mars 2018
 • Metromeet, Bilbao 21–23 mars 2018

  Konferens om industriell dimensionsmätning.

  Tid Onsdag 21 Mars 2018
  Plats  Metromeet
25 Mars 2018
 • Allsensors, Rom 25–29 mars 2018

  Konferens om framsteg inom sensorer, aktuatorer, mätteknik och givarteknik. Konferensen ingår i det större evenemanget Digital World 2018.

  Tid Söndag 25 Mars 2018
  Plats  IARIA
10 April 2018
 • High End Sensors, Bryssel 10–11 april 2018

  Konferens om nya och avancerade sensorer. Ämnen som tas upp är bland annat sensorer för flyg, rymdteknik och försvar, bildsensorer, datainsamling och analys, sakernas internet, energiskörd och mikromekanik.

  Tid Tisdag 10 April 2018
  Plats  HES International
 • Nordbygg, Stockholm 10–13 april 2018

  Mässa för bygg- och fastighetsbranschen. Här visas bland annat teknik för energieffektivisering och fastighetsautomation, områden som växer för varje gång. Förra mässan 2016 samlade cirka 48 000 besökare och 900 utställare.

  Tid Tisdag 10 April 2018
  Plats  Stockholmsmässan
11 April 2018
 • Euro Expo, Skellefteå 11–12 april 2018

  Euro Expo är en serie regionala industrimässor som hålls på olika platser i Sverige ungefär en gång i månaden. Antalet utställare vid varje mässtillfälle är cirka 100 stycken. Hela planeringen finns på Euro Expos hemsida.

  Tid Onsdag 11 April 2018
  Plats  Euro Expo
16 April 2018
 • Mätteknik för industri 4.0, Brescia (Italien) 16–18 april 2018

  Metrology för Industy 4.0 and IOT är en konferens om den mätteknik som realiserar konceptet sakernas Internet. Bland ämnena hittar man industriella givare, virtuella sensorer, iot-förberedda sensorer och mätningar baserade på IOT, trådlösa sänsornät, kroppssensorer och datahantering.

  Tid Måndag 16 April 2018
  Plats  IEEE
17 April 2018
 • Scada-säkerhet, Stockholm 17–18 april 2018

  Årlig konferens om IT-säkerhet för scada-system, både i industrin och infrastrukturanläggningar. På konferensen presenterars praktikfall liksom föredrag av forskare och IT-säkerhetsexperter.

  Tid Tisdag 17 April 2018
  Plats  Insight Events
20 April 2018
 • Tillståndsövervakning i mobila maskiner, Santander (Spanien) 20–22 april 2018

  CMMNO är en konferns om tillståndsövervakning i mobila maskiner som vänder sig till både forskare, industriföreträdare och studenter.

  Tid Fredag 20 April 2018
  Plats  Universidad de Cantabria
23 April 2018
 • Cemat, Hannover 23–27 april 2018

  Mässa om materialhantering och logistik. Från och med denna gång kommer Cemat att gå vartannat år samtidigt med Hannovermässan. Sista gången Cemat gick som självständig mässa var 2016. Då samlade den 1 000 utställare.

  Tid Måndag 23 April 2018
  Plats  Deutsche Messe
  Webbadress http://www.cemat.de
 • Hannovermässan, Hannover 23–27 april 2018

  Årlig industrimässa i jätteformat med allt från persondatorer för industrin till pipelineteknik. Förra året samlade Hannovermässan 6 500  utställare och 225 000 besökare. Från och med 2018 kommer Hannovermässan jämna år att hållas parallellt med Cemat som är en mässa om hantering och logistik.

   

  Tid Måndag 23 April 2018
  Plats  Deutsche Messe