Så kommer du igång med IIOT

Foto: Dag Toijer – Den infrastruktur som behövs för iiot är ofta väl utbyggd inom industrin. Ändå frågar sig många hur man ska börja,” säger Ulf Hamrin, seniorkonuslt. Foto: Dag Toijer – Den infrastruktur som behövs för iiot är ofta väl utbyggd inom industrin. Ändå frågar sig många hur man ska börja,” säger Ulf Hamrin, seniorkonuslt.

Internet of Things, ofta kallat iot eller sakernas internet, innebär att vardagliga saker är uppkopplade till internet och skapar data som används av andra uppkopplade enheter. Klockan eller mobilen kan till exempel bevaka din sömn, hålla reda på dina aktiviteter och komma med insikter och råd. Sverige och övriga nordiska länder leder utvecklingen, enligt en rapport från ITU (FN:s byrå för IT-frågor).
Globalt sett uppskattar marknadsanalysföretaget Gartner att antalet IOT-saker uppkopplade på internet redan idag uppgår till 6,4 miljarder och antalet lär öka. Det kommer att resultera i mer data, mycket mer data. Data som kan användas på sätt som vi inte ens kunde fantisera om för tio år sedan. I industrin har automatiseringen pågått ett halvt sekel och digitaliseringen är långt framskriden i de flesta anläggningar både i verkstads- och processindustrin. Det är en utveckling som accelereras av IOT. Tekniken för uppkoppling till internet utvecklas ständigt och nödvändig säkerhet liksom övervakningsrutiner förbättras hela tiden.
Leverantörer av instrumentering och automationslösningar förser sina produkter med ny smart funktionalitet och analytisk programvara som kan appliceras i kontrollrummet, i en mobilapp, eller som molntjänster på nätet. ABB talar till exempel om digitala tvillingar, som kan användas för simulering eller felsökning lokalt eller via molnet, och Emerson lanserade tidigt Plantweb, som nu beskrivs som det digitala ekosystemet. Siemens har utvecklat sitt koncept Total Integrated Automation, TIA, under många år. Dessa lösningar är i själva verket exempel på tillämpningar och grundstrukturer för den Industriella varianten av internet of things, IITO som det ofta benämns.
Infrastrukturen som behövs för iiot är ofta väl utbyggd i industrin idag. Ändå frågar sig många hur man ska börja med IIOT och hur man använder tekniken på bästa sätt?
Det är lätt att bli överväldigad och vilsen av den nya tekniken. Därför gäller det att prioritera hur man skall dra nytta av IIOT, och den information som genereras, för att uppnå önskade resultat. Då är det viktigt att sätta sig in i vad IIOT  kan innebära och vilka komponenter som måste ingå i infrastrukturen för att göra dessa tillämpningar tillgängliga i den egna industrin.Det är mer nödvändigt än någonsin med kompetensutveckling för att hänga med i den digitala omvandlingen av industrin. En given plats för att ta del av redan gjorda erfarenheter och nya tekniska lösningar är ITF:s årliga Automationsdagar. Där informerar kollegor i branschen om sina erfarenheter av tekniska lösningar, cybersäkerhet och introduktion av ny teknik.
Industrins omvandling stöttas aktivt av näringsdepartementets nyindustrialiseringsstrategi Smart Industri, ett svar på Tysklands Industri 4.0. Ta vara på möjligheten att hålla den svenska industrin konkurrenskraftig under den digitala omvandling som pågår just nu.
Ulf Hamrin

Artikeln handlar om

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2017-11-20 09:12:19