Smart teknik ökar produktiviteten

Foto: Jonas Bilberg – Med hjälp av bildanalys och ett visst mått av artificiell intelligens kan pumpen själv upptäcka problem och beställa en reservdel, säger Mikael Rudin, Produktstrateg Control Technologies, ABB. Foto: Jonas Bilberg – Med hjälp av bildanalys och ett visst mått av artificiell intelligens kan pumpen själv upptäcka problem och beställa en reservdel, säger Mikael Rudin, Produktstrateg Control Technologies, ABB.

Intresset för automation och digitalisering har ökat de senaste åren, inte bara bland entusiastiska tekniker utan även på ledningsnivå. Samtidigt finns det en ”sund tröghet” när det gäller att introducera ny teknik i industrin – företagen är luttrade och vill enbart investera i robusta lösningar som fungerar över tid.
Vår uppgift som automationsleverantör är nu liksom tidigare att leverera den infrastruktur som krävs för att industrin ska kunna automatisera och höja sin produktivitet. abb är med och driver en spännande utveckling där industriell utrustning – motorer, pumpar, turbiner, pappersmaskiner och så vidare – förses med ny funktionalitet. Ett enkelt exempel: En pump sänder en videoström som i realtid visar hur den arbetar. Med hjälp av bildanalys och ett visst mått av artificiell intelligens kan pumpen själv upptäcka problem och beställa en reservdel från leverantören. När reservdelen levererats, skickar den smarta pumpen ett meddelande till servicepersonalen: ”Det är dags att byta ett lager i pumpen, vänligen åtgärda inom 14 dagar.”Från kontrollrummet – eller i en mobilapp – kan operatören å sin sida peka på pumpen för att visa strömmad video, göra en felanmälan, studera elritning, mekritningen eller 3D-modell, titta på status hos den simulerade pumpen och så vidare. Utrustningen sätts i centrum och användaren upplever att den har nya funktioner och är smartare än tidigare. Visualiseringen gör det dessutom möjligt för operatören att observera nya perspektiv av processen. Det skapar nya förutsättningar för att arbeta med optimering och förbättringar.
”Digital tvilling” är ett populärt begrepp som syftar på en digital avbild av en fysisk maskin, typiskt använd för att simulera, detaljstudera eller felsöka. I takt med att industrin digitaliseras, ökar antalet digitala tvillingar – en maskin har sin digitala motsvarighet (tvilling) i funktionsspecifikationen, processgrafiken, larmhanteringen, videosystemet och så vidare. ABB:s system 800 xa erbjuder en integrerad miljö för mjukvarusystem där tvillingarna ”lever” och kan kommunicera med varandra. En kamera som ska övervaka exempelvis en pump kan till exempel hämta den information om riktning och fokus för kameran, som krävs för att se pumpen, från ett integrerat 3D-cadsystem för anläggningen.För att göra produkter och system ännu smartare, tar ABB nu nästa steg – vi utökar de lokala digitala tvillingarna med tvillingar i molnet. Dessutom låter vi erfarenheter från intelligenta utrustningar som finns i flera olika anläggningar samlas in och analyseras i realtid för att identifiera åtgärder som kan optimera utrustningen och förebygga problem hos samtliga användare. Nödvändiga justeringar och uppdateringar kan skickas ut automatiskt och installeras vid behov även under drift.
För användarna innebär denna utveckling en stabilare process och bättre produktivitet. Samtidigt ställer den höga krav på säkerhet och ömsesidig tillit. Därför arbetar vi långsiktigt tillsammans med våra kunder. Vi levererar stabila system som hjälper dem att dra nytta av ny teknologi på ett säkert sätt.
Mikael Rudin

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2017-06-13 11:32:44