Brexit ritar om Europas industri

Foto: Business Sweden – Sverige ska vara ett attraktivt alternativ för svenska och utländska industriföretag som behöver omlokalisera efter Brexit, säger Klas Ericson Investeringsrådgivare för tillverkning, Business Sweden. Foto: Business Sweden – Sverige ska vara ett attraktivt alternativ för svenska och utländska industriföretag som behöver omlokalisera efter Brexit, säger Klas Ericson Investeringsrådgivare för tillverkning, Business Sweden.

När Storbritannien för några veckor sedan startade processen mot ett utträde ur eu gick startskottet för en omvälvande förändring av det internationella näringslivets närvaro i landet. Tusentals industriföretag och deras verksamheter i Storbritannien står inför svåra beslut. Sverige konkurrerar nu med resten av Europa om att vinna nya industriinvesteringar till följd av Brexit.
Business Swedens rapport ”Internationella investeringar efter Brexit” visar att uppemot en femtedel av 600 svenska företag med brittiska dotterbolag planerar en nedtrappning av den egna verksamheten i Storbritannien till följd av Brexit. Sedan rapporten gjordes i december förra året har näringslivets förhoppningar om oförändrade förutsättningar för de brittisk-europeiska affärsförbindelserna grusats rejält. Det framgår nu att Storbritannien söker en ”hård” Brexit där landet står utanför eu:s inre marknad och tullunion.Svenska företag är trots allt ganska optimistiska i sin syn på den egna närvaron i Storbritannien. Missmodet är betydligt större i den brittiska industrin, som ofta har eu som sin huvudmarknad. Utländska läkemedelsföretag och biltillverkare tillhör dem som ligger i startgroparna för att omorganisera sin brittiska verksamhet och öka närvaron på den europeiska kontinenten.
För att vara med och konkurrera om dessa investeringar, behöver Sverige erbjuda en bra miljö för internationellt företagande och affärer. Detta är en grundförutsättning och Sverige står sig också väl i ett internationellt perspektiv. I konsultföretaget Deloittes senaste upplaga av ”Global Manufacturing Competitiveness Index” rankas Sverige på fjärde plats i Europa.
Men tyvärr räcker inte detta för att Sverige med automatik ska locka utländska industriföretag och investeringar som söker alternativ till Storbritannien efter Brexit. Långt mer betydelsefullt är närvaron av viktiga kunder och marknader, där stora europeiska länder som Tyskland och Frankrike har ett försteg framför mindre, till synes mer avlägsna länder som Sverige och Danmark. För utländska investerare som söker affärer  och samarbete om intressanta produkter, processer, teknologi och kompetens är förutsättningarna för Sverige bättre. Här har vi inte sällan övertaget med ett stort utbud av innovativa industriföretag och sektorer med internationell konkurrenskraft, till exempel inom it, elektronik och telekom, läkemedelsindustri och fordonsindustri. För redan etablerade industriföretag är Sverige också intressant för nya tillverkningsinvesteringar, vilket vi konstaterar i rapporten ”Därför tillverkar vi i Sverige” från 2015.
Brexit ska genomföras på två år. Innan dess ska industriföretag med verksamhet i Storbritannien bestämma om och vart de ska gå i Europa. Konkurrensen om internationella industriinvesteringar är ofta stor och lockropen många. Nu finns möjligheten att påverka deras investeringsbeslut. Sverige ska vara ett attraktivt alternativ för svenska och utländska industriföretag som behöver omlokalisera efter Brexit.
Klas Ericson

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2017-05-16 08:00:00