Automation och mässor hör ihop

Foto: Svenska Mässan – Även den nya generationen mässdeltagare – ”millennials” – lämnar on-line för att istället gå on-live när kunskap blir den nya tidens hårdvaluta, säger Peter Scott Direktör Mässor och Möten, Svenska Mässan. Foto: Svenska Mässan – Även den nya generationen mässdeltagare – ”millennials” – lämnar on-line för att istället gå on-live när kunskap blir den nya tidens hårdvaluta, säger Peter Scott Direktör Mässor och Möten, Svenska Mässan.

Mässan som mötesplats har ett millennium på nacken. För mer än 1 000 år sedan nedtecknades de första berättelserna om europeiska handelsplatser, ofta sammanfallande med kyrkliga högtider, vilka senare började kallas för mässor. Det fanns då, precis som nu, ett grundläggande mänskligt behov av att mötas, utbyta tankar och idéer och – inte minst – bedriva handel. I så motto har grunden inte förändrats nämnvärt. Däremot är naturligtvis dagens mässanläggningar väsentligt mer attraktiva och säkra, utställningsobjekten mer innovativa och mässarrangörerna betydligt kunnigare.
Automation har gått som en röd tråd genom mässhistorien. Bland de första maskinerna, som drevs med annat än muskelkraft, fanns såväl vatten- som väderkvarnen. Dessa hade uppfunnits lång tid innan köpmännen började köpa och sälja sina mjölsäckar, upphissade i vindsmagasinen, på exempelvis Barthels Hof i Leipzig. Automationen möjliggjorde på så vis både själva mässan och dess genomförande, skulle man kunna säga.När den första industriella revolutionen vällde fram, bytte också mässorna karaktär. Direktförsäljningen upphörde och istället började maskiner, innovationer och prototyper att förevisas för senare leverans. Världsutställningarna växte fram, till en början ämnade att introducera industriella, samhälleliga och tekniska landvinningar. Inte sällan automatiserade sådana. Inte minst 1853 i New York, när Cyrus McCormick introducerade den allra första maskingräsklipparen eller Elisha Graves Otis presenterade världens första säkerhetshiss. Tydliga exempel på automatiserade industriella applikationer.
Över tid har utställningsobjekten förändrats för att spegla den aktuella tekniknivån. När vi nu går in i den fjärde industriella revolutionen, kommer allt fler automationslösningar in som bärande inslag i utställningen. Mycket av dagens teknik har mött sin publik på mässor. Något som säkert också gäller morgondagens. Mässbranschen visar fortsatt en stadig tillväxt och sällan tidigare har det startat så många nya mötesplatser och mässor som nu.  Även den nya generationen mässdeltagare – ”millennials” – eftersträvar en annan upplevelsehöjd och lämnar on-line för att istället gå on-live när kompetensutveckling och kunskap blir den nya tidens hårdvaluta. Snart sitter vi i vår autonoma bil på färden till mässan och använder tiden till att på olika sätt förbereda vårt mässbesök. Och det är bara början…
Vi arrangörer har ett ansvar att utvecklas med tiden. Automatiserade – och digitala – applikationer kommer under de kommande åren att få stort genomslag även hos oss. Utöver att bidra till alltmer innovativa utställningsobjekt har 5g, vr, ai, ar, iot och många andra akronymer potential att erbjuda deltagarna en helt ny mässupplevelse.
Nästa år firar Svenska Mässan 100 år. Här i industrins huvudstad Göteborg bärs vi av visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats. Ambitionen är att fortsätta utveckla våra industrimässor för framtiden – i automationens och digitaliseringens tecken.
Peter Scott

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2017-04-19 11:35:05