Från tryckknapp till IT

Dag Toijer – För att leverera rätt lösning måste vi leverantörer förstå hur företagen agerar på marknaden, säger Johan Ydeskog Branschöverskridande försäljning, Rockwell Automation. Dag Toijer – För att leverera rätt lösning måste vi leverantörer förstå hur företagen agerar på marknaden, säger Johan Ydeskog Branschöverskridande försäljning, Rockwell Automation.

Det är mer spännande än någonsin att sälja automation nu när it och automation smälter samman. Utvecklingen skapar många möjligheter men innebär förstås också utmaningar, både för användarna och för oss leverantörer.
Mitt första jobb som automationsingenjör handlade om att automatisera ett manuellt arbete. Man pratade med en tekniker på företaget, enades om signalnivåer på in- och utgångarna, storleken på internminnet till plc:n och sedan var det klart.
I dag pratar vi om att integrera produktionslinjer och delar av fabriker, till och med hela fabriker. Öppna automations- och mjukvaruplattformar förenar produktionen med informationsflödet i företaget för att underlätta beslutsfattandet, öka flexibiliteten och göra produktionen effektivare. Mycket av arbetet handlar om att synliggöra möjligheterna till förbättringar genom att mäta utfallet, jämföra senaste körningen med förra veckans toppresultat eller visa energiförbrukningen per producerad enhet.Dagens automationssystem kan användas i de flesta branscher. På så vis blir det färre olika system att hålla reda på för både användare och leverantörer. Men att integrera en hel produktionslinje kräver också tillgång till manöverelement och sensorer som kan konfigureras utan anpassning av programvaran. Nyckeln är plattformar som enkelt kan integrera tredjepartsapplikationer med hjälp av öppna standarder.
Allt skulle förstås vara mycket enklare om man fick bygga nytt, men vanligtvis står vi med gamla system som ska uppgraderas. Nästan alla automationsleverantörer har därför konverteringsprogram för att flytta kunders installationer från ett gammalt system till ett nyare, med den befintliga kabelinstallationen bibehållen.
Hur kan då vi leverantörer underlätta för användarna att använda ny teknik? På en övergripande nivå handlar det om att våra erbjudanden måste gå från produkter till kompletta lösningar. För att leverera rätt utrustning och lösning måste vi leverantörer därför förstå hur företagen är uppbyggda och agerar på marknaden. Kunderna behöver naturligtvis se fördelarna med de nya lösningarna. Många gånger saknas dock beställarkompetens när mer och mer kunnande läggs ut på externa företag. Därför måste vi leverantörer överföra kunskap till användarna innan besluten fattas. En väg är utbildningar och seminarier som är mer inriktade på resultatet än på teknik, liksom workshops där kunderna får känna på systemen. Nätverk där leverantörer och användare kan utbyta erfarenheter är också viktiga. I Sverige finns flera nätverk inom automationsområdet, exempelvis Automation Region, Sesam, Process it Automation och Produktionslyftet.
Alla nya möjligheter och utmaningar gör arbetet spännande. Om jag vore ung idag och skulle välja ett yrke, skulle jag inte tveka att välja automation. Området berör många olika och intressanta sorters teknik, från tryckknappen på fabriksgolvet till affärssystemen och allt däremellan.
Johan Ydeskog

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2013-10-21 22:00:00