Verkningsgraden är nyckeln

Foto: Dag Toijer –Jag ser otroligt roliga, intressanta och effektiva möjligheter för dagens maskintillverkare,”  säger Lars Radler, VD för SDT, Scandinavian Drive Technologies. Foto: Dag Toijer –Jag ser otroligt roliga, intressanta och effektiva möjligheter för dagens maskintillverkare,” säger Lars Radler, VD för SDT, Scandinavian Drive Technologies.

Sedan en tid tillbaka är det högaktuellt med begrepp som Industri 4.0, Internet-of-Things, big data, öppen kommunikation och portabel mjukvara. Det är verkligen en spännande utveckling. Kombinerat med tankar runt energieffektivisering, som kom igång något tidigare, ser jag otroligt roliga, intressanta och effektiva möjligheter för dagens maskintillverkare.
I mer än 30 år har vi på sdt fokuserat på rörelser, huvudsakligen i maskiner. Men det som händer nu är nog det mest intressanta hittills – samtliga teknologier smälter samman och det blir möjligt för maskintillverkare att ta fram riktigt bra, flexibla och energieffektiva maskiner.För att skapa energieffektiva maskiner måste fokus ligga på verkningsgraden – hur stor del av den förbrukade energin som omsätts i nyttig energi. Optimerad rörlig vikt och smart maskinkonstruktion är naturligtvis av avgörande betydelse. Men det är även själva drivtekniken.
Jämförelsen av verkningsgrad mellan servomotorer, asynkronmotorer, pneumatik och annan teknik för att skapa rörelse är
servomotorteknikens stora fördel. Nackdelen är komponentens kostnad. Servomotorteknik är oftast dyrare. Å andra sidan betalar sig servomotorn snabbt med högre styrbarhet, lägre driftskostnader tack vare lägre underhåll och stillestånd samt lägre energikostnader jämfört med till exempel pneumatik. Utmaningen ligger i att maskintillverkaren ska sälja dyrare maskiner som har högre effektivitet och alltså betalar sig först på sikt.
Vinsterna med att konstruera maskiner med servomotorteknik, linjär likaväl som roterande, är större än vad som brukar komma fram. Servomotorer ger högre styrbarhet eftersom den faktiska rörelsen mäts kontinuerligt med ett system för återkoppling. Det innebär att det överordnade styrsystemet hela tiden har information om motorns hastighet, position, strömförbrukning med mera.
Servomotortekniken ger också information om behovet av underhåll. Ökar behovet av vridmoment eller kraft över tiden på grund av större friktion, så ökar strömförbrukningen, vilket tidigt indikerar behov av förebyggande underhåll så att inga eller färre oplanerade driftstörningar uppstår.I maskiner med många rörelser kan de olika servomotorerna, tack vare återkopplingen och moderna styrsystem, vara hårt kopplade till varandra. Det är nu det blir riktigt kul. Hastigheter, positioner, vridmoment, krafter – alltsammans kan styras med samma styrsystem. Det i sin tur ger möjlighet till programmerbara, positions- eller vinkelsynkrona förlopp och möjlighet till enkel maskinomställning utan stillestånd. Maskinens samtliga rörelser styrs, oberoende eller kopplat till varandra, som en ”multiaxelrobot”.
Som framgår har servomotorteknik en mängd fördelar som energieffektivitet, styrbarhet, flexibilitet och produktivitet. Verkningsgraden är nyckeln.
Energieffektiv servomotorteknik, med överlägsen verkningsgrad, kombinerad med moderna styrsystem baserade på öppen portabel programvara och kommunikationsteknologi ger överlägsna maskiner och lovar en intressant framtid för oss som brinner för att skapa moderna maskinlösningar.
Lars Radler

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2016-10-25 07:34:05