Enklare automation med 3D-skrivare

Foto: Per Wallenberg – Fixturer för montering, bearbetning och mätning har potential att bli bättre och billigare tack vare additiv teknik. Detsamma gäller jiggar, hållare och tolkar, säger Evald Ottosson Styrelsemedlem i Sveat, föreningen Svensk Additiv Tillverkning, och delägare i 3D-skrivarföretaget Protech Nordic. Foto: Per Wallenberg – Fixturer för montering, bearbetning och mätning har potential att bli bättre och billigare tack vare additiv teknik. Detsamma gäller jiggar, hållare och tolkar, säger Evald Ottosson Styrelsemedlem i Sveat, föreningen Svensk Additiv Tillverkning, och delägare i 3D-skrivarföretaget Protech Nordic.

Additiv tillverkning med 3D-skrivare gör automation enklare, effektivare och billigare. Därmed förbättras företagets konkurrenskraft.
Additiv tillverkning var länge synonymt med produktframtagning. Utskrifterna användes som prototyper för att titta på och ibland testa. Men utvecklingen av skrivare och material har gått rasande fort och nu är utskrifterna mycket starkare och hållbarare än tidigare.
Produktionsutrustning i form av fixturer, jiggar och hållare kostar stora pengar att tillverka med traditionella metoder. Nu öppnar additiv tillverkning nya möjligheter som företagen sakta men säkert börjar dra nytta av. Men användningen av 3D-skrivare för automation är fortfarande mycket blygsam i Sverige.
Vad är det då som fattas för att snabbare ta till sig fördelarna? Först och främst kunskap, men det är heller inte ovanligt att man avfärdar möjligheterna med argumentet: ”Så har vi aldrig gjort förut”.Att starta och trimma in en produktionslina är kostsamt och tidsödande. Oavsett hur noga man planerat, så inträffar alltid något oförutsett. Det kan till exempel fattas någon liten passbit eller arm som styr produkterna i rätt riktning. Klassiskt har man då fått stå still och vänta på att någon skall konstruera, cam-bereda och senare fräsa eller svarva detaljen. Med en 3d-skrivare skriver man ut den direkt från cad-systemet.
Gripdon för robotisering är ett annat område där additiv tillverkning passar väl. Ett utskrivet gripdon kan i stort sett ha vilken geometri som helst och att producera ett komplext gripdon i en 3d-skrivare kostar inte mer än att tillverka ett enkelt objekt. Dessutom väger ett utskrivet gripdon i stort sett alltid mindre än ett som bearbetats fram. Detta ger möjligheten att använda en mindre robot och därmed spara stora pengar.
Även fixturer för montering, bearbetning och mätning har potential att bli bättre och billigare med additiv teknik. Detsamma gäller jiggar, hållare och tolkar.Vad behövs för att lyckas använda 3D-skrivare för att effektivt tillverka produktionsutrustning? Först och främst en 3D-skrivare. Visst går det att köpa tjänsten från servicebyråer, men för att få bra utväxling i rationaliseringsarbetet bör man ha en egen skrivare. Man kan börja med någon av de enklare skrivarna. Det finns många bra val i prisklassen 20 000 kronor. Kanske räcker en enkel skrivare för de uppgifter man har, men man bör också se investeringen som ett sätt att skaffa sig kunskap. Med denna kunskap kan man göra ett bättre val mellan att köpa en mer avancerad skrivare och använda servicebyråer.
Det andra och inte minst viktiga är att släppa det klassiska syndromet ”Så har vi aldrig gjort förut”. Leta efter de goda exemplen på nätet och fundera på användning som passar in i det egna företaget. Genom att skaffa kunskap och vara öppen för nya idéer med additiv tillverkning kan man minska sina kostnader radikalt samtidigt som man ökar sin konkurrenskraft.
Evald Ottosson

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2016-09-28 07:00:42