Automation ska vara enkel

Foto: Beijer Electronics – Hur stor inverkan Industri 4.0 får, beror på hur enkelt vi kan göra det för dem som ska skapa lösningarna, säger Roger Kroon,Marknadsdirektör, Beijer Electronics. Foto: Beijer Electronics – Hur stor inverkan Industri 4.0 får, beror på hur enkelt vi kan göra det för dem som ska skapa lösningarna, säger Roger Kroon,Marknadsdirektör, Beijer Electronics.

Beijer Electronics startade sin resa i automationsvärlden för 35 år sedan. En röd tråd under hela denna resa har varit fokus på enkelhet och användarvänlighet. Vi har alltid haft ett nära samarbete med kunder i skiftande branscher. Det har hjälpt oss att vara tidiga på marknaden med ny teknik, vilket skapat nya affärsmöjligheter både för oss och våra kunder.
Idag är det Internet och möjligheten till ständig uppkoppling som ställer stora krav på oss automationsleverantörer. Nya teknologier, en ny generation av utvecklare och – inte att förglömma – en ny generation slutanvändare med egna synpunkter på hur man interagerar med sina mobila enheter, är några av utmaningarna. Mer eller mindre alla lever idag sina liv uppkopplade 24–7. Frågan är vad detta innebär för industrin. Kommer även maskin- och produktionsdata att bli tillgängliga för den som behöver dem i lika stor omfattning? Jag tror att svaret utan tvekan blir ett ja. Framöver kommer vi i större utsträckning än tidigare att följa användartrender från konsumentledet, till skillnad mot tidigare då det var den tekniska utvecklingens möjligheter som skapade trenderna.
Resultatet av detta är nya utmaningar för våra kunder med frågeställningar om kommunikationslösningar, dataåtkomst och säkerhet. De som ska realisera automatiseringen behöver behärska fler och fler discipliner. Nätverk, web, script, html 5, cloud och så vidare adderas och ska integreras med det ”vanliga”.Vi som är med som utvecklare och leverantörer av dessa alltmer komplexa system kommer också att ställas inför nya utmaningar. Lika intuitivt som att koppla upp sig mot banken med mobiltelefonen och säkert sköta sina bankärenden, lika enkelt och säkert kommer användarna att förutsätta att det är att integrera styrutrustning med molntjänster inom en snar framtid.
Tiden fram till färdig automationslösning kommer att bli en avgörande konkurrensfaktor. Även om komplexa teknologier ligger bakom, får det inte hindra maskinbyggarens önskemål om att kunna skapa en modern automationslösning.Om Internet of things och Industri 4.0 verkligen ska få det genomslag som förutspås, behöver tekniken vara enkel att använda. Vi måste därför lägga stor kraft på hård- och mjukvarulösningar som fungerar som expertsystem för användaren. Redan i designfasen ska olika konfigurationer kunna testas och verifieras. Stöd för kommunikationsinställningar, grundinställningar och till och med kompletta funktionsblock ska kunna laddas ned för att väsentligt reducera användarens arbetsinsats.
Teknikutvecklingen kommer alltid att vara, och har alltid varit, en pådrivande faktor inom automation. Historien visar dock att det många gånger är användarna som i allt högre grad skapar trender och sätter grunden för nya standarder. Internet of things och Industri 4.0 kommer utan tvekan att få stor inverkan på industrin och automatisering framöver. Hur stor inverkan beror på hur enkelt vi kan göra det för dem som ska skapa lösningarna.
Roger Kroon

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2016-06-20 08:03:41