Många uppgifter före Industri 4.0

Foto: Mitsubishi Electric Det är väldigt viktigt att företagen behåller och ökar kompetensen inom produktion och automation. Foto: Mitsubishi Electric Det är väldigt viktigt att företagen behåller och ökar kompetensen inom produktion och automation.

Under mina 30 år i automationsbranschen har utmaningarna och förändringarna aldrig varit större än nu. När jag började mitt arbete under 80-talet var marknaden inte lika global som idag och utmaningarna låg på en lokal nivå. Då var uppgiften att styra en maskin av något slag som skulle producera, transportera eller något liknande.
Med ökad globalisering, miljömedvetenhet och kostnadsfokus, har utmaningarna förändrats. Det räcker inte längre att
produktionssystemen kan kopplas upp mot varandra. Nu vill alla ha tillgång till all information. Men när produktionssystemen ska kopplas upp mot företagens och koncernens it-system, ökar samtidigt sårbarheten och risken för intrång i produktionen, företagets kanske viktigaste tillgång.För att beskriva framtiden används begrepp som Industri 4.0 eller Internet of Things. Många pratar redan idag om att de kan leverera tekniken och har implementerat den i olika projekt. För min del tror jag att vi får ha ett tidsperspektiv på tio till femton år innan vi kan se full effekt av Industri 4.0. Under resans gång kommer dessutom mycket att förändras när det gäller krav, möjligheter och förutsättningar. En annan viktig fråga är enligt min mening vilka företag som har möjlighet att följa och implementera detta. Det är kanske bara större företag med fler än ett antal hundra anställda som har möjlighet att implementera dessa nya så kallade standarder.
Samtidigt som information och data ska vara tillgängliga överallt, står vi kortsiktigt inför andra kanske viktigare utmaningar, som att kontinuerligt öka vår konkurrenskraft och fortsatt behålla produktionen i Sverige. Ännu kan vi göra mycket mer för att förbättra produktiviteten. Ökat informationsutbyte i realtid ger förhoppningsvis större medvetenhet om flaskhalsar, oplanerade stopp, energibovar och andra brister som finns i den egna anläggning.Ökad och förändrad automatisering är enligt min mening en viktig förutsättning för att öka produktiviteten och möta de krav som ställs på våra företag. Kortare produktlivscyklar och ökad kundanpassning av produkterna medför att vi måste bygga flexiblare och användarvänligare system så att vi snabbare kan ställa om produktionen liksom minska stopptider och ledtider.
Samtidigt måste vi tänka på att förhindra intrång och kopiering av de tillgångar som finns i produktionen, något som kan leda till stora produktionsbortfall. Resultatet av sådana intrång kan bli korrupta data eller manipulerade recept, det kan påverka miljön negativt eller rent av leda till att man får in virus i sina automationsprogram.
Det är därför väldigt viktigt att industrin behåller och ökar kompetensen inom produktion och automation. Dessutom anser jag att det är viktigt med kontinuitet i de produktval man gör, att man använder beprövad teknik och leverantörer som skapat trygghet under många år. Men den absolut viktigaste faktorn är ändå att satsa på automationsprodukter med högsta kvalitet.

Lars Ekelund

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2016-01-29 12:11:31