Gör automation lättare

Foto: Per-Anders Holmström – Inköpsreglerna i våra globala bolag säger att minst tre oberoende leverantörer ska tillfrågas – men med vilken effekt om specifikationen är för svag, frågar sig Eva Holmström, VD för Karlskoga Automation. Foto: Per-Anders Holmström – Inköpsreglerna i våra globala bolag säger att minst tre oberoende leverantörer ska tillfrågas – men med vilken effekt om specifikationen är för svag, frågar sig Eva Holmström, VD för Karlskoga Automation.

Nyligen hade vi en genomgång i ledningsgruppen på Karlskoga Automation. Vi träffades med respektive för att skapa delaktighet. En av de medverkande berättade då om hur barnen fått i skoluppdrag att berätta om sina föräldrars jobb. Barnet frågade och frågade men gav till slut upp och beskrev pappans jobb som att ”sitta i soffan med datorn i knät”. Men han är ju automationsexpert!
Jag fick en riktig tankeställare – hur ska vi kunna attrahera oinvigda kunder eller nästa generation arbetskraft när vi inte kan förklara enkelt vad vi gör?
Enligt Wikipedia är automation att låta en maskin eller teknik utföra ett arbete. Exempel som ges är väderkvarnar och musikproduktion! På Karlskoga Automation säger vi att automation är ”när samverkan mellan människa och maskin är som bäst”. Men bäst på vad skulle barnet fråga.Vi i automationsbranschen måste bli bättre på att förklara vad automation är och vilka uppgifter det löser. Och inte bara för barn. När vi fick en stor orderförfrågan nyligen blev jag orolig: kravspecifikationen var helt uppenbart ofullständig – vet verkligen slutkunderna vad de behöver ha? Inköpsreglerna i globala bolag säger att minst tre oberoende leverantörer ska tillfrågas – men med vilken effekt om specifikationen är för dålig?
Jag gick tillbaka och kollade i vår projektlista och kunde konstatera att de flesta kravspesar vi fått inte håller måttet fullt ut. Här har vi en riktig utmaning: att till exempel med hjälp av förstudier i olika branscher specificera vad automation kan ge för effekt. Vi kan också differentiera begrepp som industriautomation, vårdautomation, järnvägsautomation, fastighetsautomation och så vidare.
Ännu ett orosmoment är att vi upptäcker alldeles för gamla styrsystem hos många kunder. Idag prioriteras inte utbyten i tillräcklig grad. Vi som bransch borde göra ett upprop angående urgamla styrsystem där sista pensionären, som snart slutar, är den ende som förstår programkoden och inga reservdelar kan skaffas fram.Med en för komplex beskrivning av automation och krångel med kravspesarna kan man fråga sig om automation har någon framtid som begrepp. Därför behöver vi förtydliga och förenkla. Nästa gång barnet frågar vad vi gör måste det gå att förstå vad det är. Här är några punkter som visar vad vi löser med automation idag:
•    Tar bort farliga och tunga arbetsmoment i
    industrin
•    Hanterar farliga ämnen så säkerheten höjs
•    Gör så att produktion går fortare (för ma-
    skinen behöver inte rast)
•    Gör produktion lättare att följa och övervaka
•    Gör att maskiner fungerar länge
•    Gör att kommunikation går snabbare
•    Gör att en hel produktionsprocess kan
    styras enklare
Vad löser vi då i framtiden med automation? Vi ser framför oss det uppkopplade samhället och en förändringshastighet vi har svårt att ta till oss.
Låt oss skapa en positiv bild av vår bransch. Automation betyder att göra saker så mycket bättre för oss människor med hjälp av teknik.
Eva Holmström

 

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2013-12-18 09:20:18