Standard ökar kundvärdet

foto: Dag Toijer – Man kan vara unik och skapa bra kundvärden samtidigt som det finns en standardisering och öppenhet, säger Niklas Sparrenbom Verkställande direktör på Ilme Nordic. foto: Dag Toijer – Man kan vara unik och skapa bra kundvärden samtidigt som det finns en standardisering och öppenhet, säger Niklas Sparrenbom Verkställande direktör på Ilme Nordic.

Min start i automationsbranschen var hos Stohne Elteknik i början på 90-talet. Där arbetade jag med frekvensomriktare, servodrifter och positioneringssystem. Jag fastnade fort för kombinationen av teknik och de många olika tillämpningar som produkterna kunde hamna i inom industrin. Det kräver kunskap att applicera teori och praktiska erfarenheter till att skapa lösningar med värden åt kunderna, vilket är mycket inspirerande.
Jag minns att när ce-märkningen infördes var det ganska rörigt på marknaden ett tag. Vissa produkter var inte ce-märkta alls, andra var i och för sig ce-märkta men för fel miljö, exempelvis för lätt industri eller kontor när de skulle kunna användas i tung industri. Som leverantör eller producent var det därför viktigt att guida användarna rätt i deras val. Till vår hjälp fick vi så småningom produktstandarder som gjorde det enklare för båda parter att se vilka krav som skulle uppfyllas.Kontaktdon för kraft, signaler, kommunikation och pneumatik i olika miljöer är vad mitt nuvarande arbete handlar om. Inom detta område finns naturligtvis en standard (en 61984) som anger vad kontaktdonen skall klara. Standarden gör det enklare för kunderna men kunskapen om detta behöver spridas bättre från leverantörer till användare, så kunderna kan ställa krav på att produkterna är ce-märkta men också så att de vet vad som skall ce-märkas.
Sedan många år finns dessutom en överenskommelse som anger montagemått för kapslingar såväl som hålbilden hos kontaktinsatser. Detta känner dock inte alla till. Måttöverenskommelsen gör det möjligt för kunderna att byta fritt mellan produkter från olika tillverkare utan att fysiskt göra några ändringar på maskiner eller applikationer. De standardiserade måtten bidrar på så vis till en sund konkurrens mellan tillverkarna samtidigt som kunderna undviker inlåsningseffekter så att de kan byta leverantör om kvalitet, service, pris eller funktion inte motsvarar deras målbild. Nu har dock en av de större tillverkarna i branschen börjat överge denna överenskommelse genom att tillverka kontaktdon med egna mått.Under min tid som ansvarig för produktportföljer har min drivkraft alltid varit att skapa kundvärden som är mätbara eller påvisbara och gör det enklare för kunderna. Att ändra måtten skapar inte nödvändigtvis ett kundvärde. Utmaningen för tillverkarna är istället att skapa unika kundvärden i en mogen produkt men samtidigt verka för standardisering som gör det enkelt för kunder att välja och byta.
Ett bra exempel på kundvärde är vår patenterade insats Squich som inte kräver några verktyg när man installerar kablaget, vilket sparar upp till 50 procent av tiden jämfört med andra typer av montage. Denna insats kan dessutom användas i alla tillverkares kontaktdonskapslingar som följer standardmåtten och är kompatibel med andras insatser. Detta är ett exempel på att man kan vara unik och skapa bra kundvärden samtidigt som det finns en standardisering och öppenhet. Sedan är det förstås viktigt att som kund ställa krav på vad kontaktdonen ska uppfylla och att de är kompatibla.
Niklas Sparrenbom

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-10-22 11:42:49