Upplev Industri 4.0

Foto: Bosch Rexroth – Ju mer uppkopplad vår industri blir desto hetare, roligare och mer attraktiv blir den för yngre medarbetare. Foto: Bosch Rexroth – Ju mer uppkopplad vår industri blir desto hetare, roligare och mer attraktiv blir den för yngre medarbetare.

Välkommen till den nya verkligheten och Industri 4.0, som även benämns den fjärde industriella revolutionen. Och det av mycket goda skäl. Industri 4.0 har nämligen resulterat i en snabb förändring, där den virtuella världen av informationsteknik, it, smält samman med den fysiska världen av maskiner.
Under alla år jag arbetat i automationsbranschen, har jag aldrig tidigare sett en förändring med så stor potential. Vinsterna med en snabb integrering av it är uppenbara för alla oss som arbetar i branschen: med decentraliserad intelligens, öppna standarder och uppkoppling i realtid blir vår industri och våra fabriker mer konkurrenskraftiga.Fler och fler av våra ”vardagliga föremål” ansluts också till Internet via ”Internet of Things”. Experter förutspår att år 2020 kommer mer än 50 miljarder tekniska enheter vara uppkopplade på nätet, vilket självklart kommer att ha en global effekt på ekonomin, samhället och vårt vardagliga liv. Jag ser med spänning fram emot att se nya affärsmodeller växa fram, möta nya typer av leverantörer och att ta del av alla kreativa innovationer sprungna ur informationstekniken.
Bosch Rexroth var tidiga med att koppla ihop sina egna fabriker, men också utveckla hydrauliska komponenter som görs tillgängliga via nätverket. Grundförutsättningarna för integration av hydraulik i Industri 4.0 finns redan, det vill säga anslutningar av hydrauliska ställdon till digital styrelektronik för att kunna flytta vissa funktioner till mjukvaran. De flesta funktioner i fluidtekniken finns redan lagrad i mjukvaran i form av algoritmer. Bosch Rexroth var ett av företagen bakom denna utveckling, som redan i början på 1990-talet lanserade den första elektrohydrauliska linjäraxeln med decentraliserad intelligens.
Traditionellt sett har programmering av styrsystem skett ute på fabriksgolvet och anpassningar och justeringar har framförallt gjorts under produktionsstopp. Värdet av ständigt uppkopplade komponenter i industrin kan förverkligas först när analyser levereras i realtid och övervakning, felsökning och optimering av system och processer kan ske direkt. Alla dessa applikationer kräver så klart kvalificerad kompetens – inte bara inom it, utan också stor förståelse för automation. Med Industri 4.0:s intåg tror jag också att vi har större möjligheter att säkra tillväxten för svensk industri på sikt. I Sverige har vi redan en hög kompetens både inom it och automation. Vi har därmed alla förutsättningar att få utväxling för detta i den globala konkurrensen. En annan fråga som jag brinner mycket starkt för är kompetensförsörjningen i branschen. Jag är övertygad om att ju mer uppkopplad vår industri blir desto hetare, roligare och mer attraktiv blir den för yngre medarbetare.
Jag känner mig både glad och stolt över att arbeta på Bosch Rexroth, ett industriföretag, som inte bara är med och driver utvecklingen, utan också leder den. Det inspirerar mig.
Frederik Nilner
försäljningsdirektör industriella applikationer, Bosch Rexroth Norden

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-09-29 08:06:08