Samarbeta över gränserna!

Foto: Automation Region – Vi ser ett ökande behov av branschöverskridande samarbete, där olika ämneskompetenser och förmågor tas tillvara.Karolina Winbo och Mikael Klintberg Processledare, Automation Region Foto: Automation Region – Vi ser ett ökande behov av branschöverskridande samarbete, där olika ämneskompetenser och förmågor tas tillvara.Karolina Winbo och Mikael Klintberg Processledare, Automation Region

Den snabba digitaliseringen suddar ut gränsen mellan automation och it och ställer helt nya krav på företagens organisation, arbetssätt och affärsmodeller. Industrin står därmed inför en stor utmaning att integrera traditionell automation med den digitala utvecklingen, där Internet kopplar samman människor, produkter, processer och tjänster. Det som blir avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft är hur organisationer och människor kan ta till sig ny teknik genom utbildning, forskning och innovation. För att nå nästa steg i den industriella utvecklingen krävs det mer än enbart traditionellt teknikkunnande.I Västmanland återfinns den svenska industrins vagga. Naturtillgångar som järn, koppar och silver har lagt grunden för Sveriges välstånd. Här växte kunskap och tekniska innovationer fram, som kom att spela en betydande roll för flera viktiga industrier i Sverige. Idag sysselsätter automationsbranschen i Mälardalen 15 000 personer och omsätter över 30 miljarder kronor i högteknologiska verksamheter som har stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft.
Vi inom organisationen Automation Region är övertygade om att samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är en framgångsfaktor för att lösa industrins och samhällets utmaningar. Automation Region grundades 2007 och utgör idag ett starkt nätverk som samlar 118 engagerade medlemsorganisationer, varav 95 är automationsföretag av varierande storlek.De små och medelstora aktörerna är ofta viktiga leverantörer av kunskap och lösningar till de större bolagen. Automation Regions organisatoriska hemvist är Mälardalens högskola, som utgör en central resurs för utvecklingen av regionens näringsliv.
Automation är en förutsättning för att svenska företag ska fortsätta utvecklas och stärka sina positioner på den globala marknaden. Vi tror på hållbar och långsiktig automation, där människans kompetens och förmåga tas tillvara för att säkerställa att våra naturtillgångar och samhällets resurser används på bästa sätt. I den nya industriella revolutionens tidevarv är detta en balansgång som kräver långtgående samverkan.Vi kan se ett ökande behov av branschöverskridande samarbete, där olika ämneskompetenser och förmågor tas tillvara och där våra kompetenser utmanas och vässas för att möta framtiden. På vägen framåt vill Automation Region fortsätta skapa värde och nytta för våra medlemmar, våra samarbetspartner och för Sveriges konkurrenskraft.
Karolina Winbo och Mikael Klintberg

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-06-12 13:48:52