AS-I perfekt ihop med Ethernet

Foto: Bihl och Wiedemann –På sensornivån är det as-i som ger kostnadseffektiva lösningar. Foto: Bihl och Wiedemann –På sensornivån är det as-i som ger kostnadseffektiva lösningar.

Fältbussen as-i är optimerad för ledningsdragning i fält. Eftersom as-i är så enkel att använda kan 60 procent av arbetet sparas in vid installation. För de mer komplexa utrustningarna med många parametrar och stora datamängder, är as-i dock inte nödvändigtvis det bästa valet. Till sådana uppgifter används i allt högre grad Ethernetbaserade system.
Ethernet är ett fantastiskt system för uppgifter ovanför styrnings- och apparatnivån, däremot inte på sensornivå. Givetvis kan man även ansluta de enskilda givarna och ställdonen via hubbar och switchar med motsvarande gränssnitt – men det är varken lätt, praktiskt eller ekonomiskt. På den lägre nivån, sensornivån, är det istället  as-i som ger kostnadseffektiva lösningar.Automation med den senaste tekniken på styrnings- och apparatnivån kräver ett konsekvent koncept för att den moderna tekniken ska utnyttjas på bästa sätt. Kombinationen av Ethernetteknik och  as-i-systemet är den optimala lösningen på de delvis motstridiga kraven. Med hjälp av transparenta gateways blir data tillgängliga på alla nivåer. Systemkombinationen ger tillgång till all funktionalitet till minimala kostnader.
 as-i är perfekt lämpad för kabelinstallationer. Med hjälp av korta, snabba protokoll ansluts ett flertal apparater som rörelsesensorer, nödstoppskontakter, lampindikatorer, motorstartare, ventiler och mycket annat på ett säkert sätt. I moderna anläggningar är kostnadseffektivitet under hela livstiden av stor vikt. Enkel montering och enkelt underhåll har idag lika stor betydelse som tidsfaktorn. Kraven på ett modernt system har förändrats mycket över tiden, men priset för maskinvaran är av mindre betydelse än för bara några år sedan. En framskriden automatisering präglas av ett effektivt komplett system där alla komponenter bidrar till att höja anläggningens produktivitet.
Med  as-i:s fria topologi går det att skapa konstruktioner utan skrymmande kabelstammar som behöver gömmas undan. Givarna och ställdonen kan placeras fritt, och senare är det lätt att ansluta  as-i-kabeln till en träd- eller linjestruktur. Det flexibla  as-i-systemet med sin piercingteknik, där man helt enkelt sticker kontaktspetsarna genom kabelns mantel, ger en avsevärd tidsbesparing vid installationsarbetet.Safety at work-tekniken för  as-i skapar en enhetlig anläggning där säkerhetsfunktioner kan integreras med det övriga kommunikationssystemet. På så vis undviker man tidskrävande ledningsdragning och kopplingen blir väsentligt enklare. Givetvis är alla värden från de säkerhetsorienterade komponenterna även tillgängliga i det överordnade styrsystemet respektive via Ethernet.
I kombination med avancerade diagnosfunktioner får systemägaren tillgång till en detaljerad statusbild av anläggningen och kan planera processerna optimalt.  as-i ger med andra ord stora besparingspotentialer vid planering, konstruktion och drift av anläggningen.  as-i är ett väl beprövat system med mer än 27 miljoner installerade noder och som hela tiden vidareutvecklas.
Jan Efland

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-05-22 13:25:56