Instrumentering i förändring

Foto: ABB Vi leverantörer av processinstrumentering måste sätta enkelhet, service och hållbar utveckling i centrum.” Foto: ABB Vi leverantörer av processinstrumentering måste sätta enkelhet, service och hållbar utveckling i centrum.”

Dagens skolade och erfarna instrumenttekniker försvinner sakta från svensk industri med ålderns rätt. De ersätts av en yngre generation tekniker med ett bredare ansvarsområde som alltså inte är specialiserade på instrumentering. Samtidigt är det en generation som vuxit upp med smartphones och sociala medier och därför förväntar sig användarvänlighet liksom nya vägar till information och kommunikation. Det här ställer nya krav på oss leverantörer av processinstrumentering, som måste sätta enkelhet, service och hållbar utveckling i centrum.Processinstrumenten har verkligen blivit enklare att ta i drift och använda de senaste åren. Du kan idag hitta samma användargränssnitt på exempelvis en tryckgivare som på en flödesmätare. Likaså finns teknik som eliminerar kravet på att matcha mätgivare med signalomvandlare med varandra, vilket gör idrifttagningen snabb och enkel. Det här är förändringar som är viktiga och den framtida utvecklingen inom användargränssnitt liksom inom trådlös kommunikation och energieffektiv teknik kommer att bli intressant.
Vi leverantörer av processinstrument har länge erbjudit samma sorts servicetjänster. Att arbeta med support, förebyggande underhåll och felavhjälpande tjänster är en självklarhet. Men i framtiden behöver vi också arbeta närmare våra kunder för att minska det kunskapsglapp som uppstår när industrins instrumenttekniker blir färre. Vi behöver därför kunna bistå användarna med stöd och expertis kring processinstrumentering och applikationer.
I och med att förändringstakten ökar, behöver vi leverantörer dessutom öka vår flexibilitet och kontinuerligt utveckla vårt tjänste-erbjudande så att det hela
tiden matchar kundernas kompetens- och resursbehov. En stor utmaning blir också att anpassa oss till kundernas nya informationsbeteende. Vi kommer att se en snabb förändring där en ny generation tekniker vill upphandla och få sin information på ett helt annat sätt än tidigare.Vi behöver också anpassa oss till att nya värden har blivit viktiga för användarna. Ett område där vi har sett många förändringar under de senaste åren är företagens ansvar för människor och miljö. Redan idag ser vi att många företag lägger ner mycket kraft inom etik, miljö, hälsa och säkerhet. Med kommande generationer fortsätter denna utveckling och det blir alltmer viktigt i framtiden med en balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar.
Som en aktör inom industrin och leverantör av processinstrumentering står vi inför helt nya krav både från våra kommande medarbetare och våra kunder. Vi ska göra processinstrumentering enklare och roligare att arbeta med, samtidigt som vi ska kunna leverera mer kompetens till våra slutkunder vilket är en stor utmaning. Men jag tror att alla instämmer i att det blir en spännande utmaning för oss alla. Vi ser framåt!
Eva Ellerud

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-03-20 15:29:21