Passionen är gemensam

Foto: Dag Toijer IT- och automationsbranschen närmar sig varandra, säger Jonas Glimdén,VD Kuka nordic. Foto: Dag Toijer IT- och automationsbranschen närmar sig varandra, säger Jonas Glimdén,VD Kuka nordic.

Efter att ha verkat över 20 år i it- och telekomvärlden accepterade jag en utmaning i en helt ny bransch. Sedan januari 2014 är jag vd för Kuka Nordic med industrirobotar som huvudsaklig produkt. Men hur är det egentligen att flytta från it till Automation? Är det stor skillnad?
Den första iakttagelsen är att branscherna har väldigt mycket gemensamt, betydligt mer än jag trodde. Strukturen på marknaderna är ganska likartad. I båda branscherna finns stora kunder med hög kompetens inom automation respektive it. Samtidigt finns många mindre slutkunder som har sin kärnkompetens inom något annat område men som är beroende av lösningar inom automation eller it. Mellan slutkunderna och produktleverantörerna står i båda branscherna systemintegratörer som skräddarsyr lösningar och levererar de tjänster som behövs för att ta idéskiss till verklighet.Den omedelbara skillnaden mellan branscherna är naturligtvis mekaniken. Ett av de roligaste tillskotten i min vardag är att gå ner till produktionsgolvet ihop med en passionerad (det är de alltid) automationsingenjör som visar och berättar om man hur man har löst svåra tekniska frågor. Passionen, nyfikenheten och viljan att hela tiden flytta fram gränsen för det möjliga är en likhet mellan branscherna, men jag kan ibland undra om det mekaniska, mentalt, håller tillbaka de stora nya idéerna.
En av de stora déja vu-upplevelserna i automationsbranschen handlar om integration. För 20 år sedan kunde man som it-användare ilsket utbrista ”när jag äntligen får kontraktsförslaget är det skrivet i Wordperfect-format, jag som använder Lotus Word Pro!!” På den tiden fanns en uppsjö av protokoll, fysiska gränssnitt och program att hantera. Men i början på 90-talet gick en strömning genom branschen som drev fram standardisering och öppenhet. Under resans gång försvann en del stora spelare vars protokoll, program eller lösningar inte blev standard. Jag tror att automationsbranschen står inför samma utmaning just nu.
Den andra déja vu-punkten är användarinterfacet. För den som hade oturen att behöva använda Dos men som idag sitter med en Ipad behöver man inte förklara vilken kraft det ligger i användargränssnittet. För den som sluppit Dos, var det ett textbaserat användargränssnitt som användes i pc-maskiner en bit in på 90-talet. Även om det inte var ett krav så underlättade en doktorshatt vid användandet.Vi leverantörer har ett stort ansvar att förbättra och förenkla för användarna att programmera, integrera och styra exempelvis robotar. På Kuka gör vi det vi kan genom att satsa mycket forskning och utveckling på både integration och olika sätt att interagera med roboten.
Ångrar jag mig då att jag bytte bransch? Jag kan ärligt svara nej på den frågan. Automationsbranschen är spännande och det är svårt att inte dras med i passionen som finns hos så många. Jag tror dessutom att it-branschen och automationsbranschen närmar sig varandra i raketfart. Min enkla fråga blir därför: med tanke på hur dagens lösningar ser ut och hur kunders kravbild successivt förändras, varför har inte fler företag i automationsbranschen etablerat strategiska samarbeten med företag i it-branschen?
Jonas Glimdén

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-01-27 08:54:56