Så kan ny teknik finansieras

foto: Siemens financial services – Tillverkarna av specialkomponenter behöver finansieringslösningar där både betalningslängd och belopp kan anpassas till företagets behov, säger Gunnar Skagerlind, Head of Industry Sales Nordics, Siemens Financial Services foto: Siemens financial services – Tillverkarna av specialkomponenter behöver finansieringslösningar där både betalningslängd och belopp kan anpassas till företagets behov, säger Gunnar Skagerlind, Head of Industry Sales Nordics, Siemens Financial Services

De senaste årens ekonomiska osäkerhet har gjort företagen mindre villiga att investera i ny utrustning, en trend som märks också i svensk verkstadsindustri. Det samlade värdet av investeringar i verktygsmaskiner i Sverige uppgick år 2007 till 3,9 miljarder kronor, år 2012 hade den siffran sjunkit till 2,4 miljarder kronor.
En stor andel av de svenska företag som köper verktygsmaskiner tillverkar specialkomponenter med högt förädlingsvärde, bland annat för bilindustrin och försvarsindustrin. Dessa tillverkare är beroende av unikt utvecklade verktygsmaskiner för att tillverka sina produkter; energieffektiva verktygsmaskiner med hög kapacitet är en förutsättning för att de ska kunna tillgodose sina kunders krav.
Många tillverkare av specialkomponenter som köper verktygsmaskiner är små eller medelstora företag, det vill säga företag som sysselsätter upp till 249 anställda. De tillhör därmed den kategori företag som har fått det allt svårare att få traditionella banklån.I finanskrisens spår har därför andra finansieringslösningar blivit viktiga för att möjliggöra utrustningsinköp och investeringar i verktygsmaskiner, vilket nyligen illustrerades i en rapport från Siemens Financial Services. Enligt studien, som utfördes med de 80 största globala tillverkarna av verktygsmaskiner, rapporterade hela 84 procent av dem som tillfrågades, att deras kunder upplever ökade svårigheter att få traditionella banklån för att finansiera utrustningsförvärv. Över 60 procent av tillverkarna hade sett en ökad efterfrågan på alternativ finansiering från sina kunder de senaste två åren.
Samtidigt som många tillverkare av specialkomponenter är pressade ovanifrån att hålla priserna nere, har investeringar i nya verktygsmaskiner som ökar produktiviteten alltså minskat. För att teknikuppgraderingar i dessa företag ska underlättas är en flexibel och långsiktig finansiering avgörande. De som bäst förstår företagens behov är finansieringsföretag som är vana vid att arbeta tillsammans med verkstadsindustrin.Vad tillverkarna av specialkomponenter behöver är finansieringslösningar med förutsägbara betalningar över en bestämd period där både betalningslängd och belopp kan anpassas till företagets behov och förmåga. Med sådana lösningar kan dessutom kostnaderna för uppgraderingar och underhåll inkluderas i finansieringen samtidigt som finansiärens kunskap om marknaden kan hjälpa till att utveckla verksamheten. På så sätt kan tillverkarna av specialkomponenter investera i uppgraderad och mer energieffektiv teknik utan att binda värdefullt kapital. Därmed kan företagen istället kan använda sina tillgångar inom andra affärsområden, exempelvis marknadsföring eller produktutveckling.
För det exportinriktade landet Sverige är det nödvändigt att specialkomponenttillverkare och andra användare av verktygsmaskiner kan uppgradera till mer produktiva och energieffektiva alternativ. Det är så de kan förbli konkurrenskraftiga i det långa loppet. I takt med en ökande globalisering är det extra viktigt att företagen agerar lönsamt. Effektiva och flexibla finansieringsmetoder spelar en viktig roll för att möjliggöra detta.
Gunnar Skagerlind

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-11-24 08:09:05