Sverige har en enorm fördel

När jag ifjol kom hem efter 20 år utomlands slog det mig vilken otrolig kunskap och vilka fantastiska förutsättningar det finns i Sverige. Med erfarenhet från andra kulturer, arbetssätt och traditioner ser jag Sveriges möjligheter med nya ögon – eller åtminstone med öppna ögon.
Vi har ett ovanligt öppet samarbetsklimat mellan kunder och leverantörer, en förmåga att lösa problem tillsammans. Denna förmåga till samarbete vill vi förstärka, den representerar en enorm fördel för Sverige och är något vi måste bygga vidare på.
På ABB  tänker vi därför i nya banor kring samarbeten. Ett bra exempel är företagsklustret Automation Region där vi samarbetar med kunder, leverantörer och kollegor – och konkurrenter. Vi samverkar med akademier, institut och statliga institutioner som Vinnova, bland annat inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell it och Automation. Det viktiga är att vi utnyttjar alla resurser, samverkar och visar att vi lever som vi lär.Det finns egentligen inga gränser för användningen av automation inom svensk industri och i samhället i stort, det är dessutom en förutsättning för att klara framtida resurs- och miljökrav. Samtidigt går utvecklingen från teknikfokus till mer användarvänliga system. Automation sätts i ett större sammanhang som alltmer inbegriper människan, inte minst med tanke på att skapa attraktiva arbetsplatser.
Att vi inom styr- och kontrollmiljöer tittar alltmer på datorspel och den interaktion som krävs med snabba meddelanden, symboler och omedelbar respons är naturligt. Dels för att det är ett sätt att attrahera och anpassa till nästa generation operatörer, dels – och kanske främst – för att spelmiljön är utvecklad med direkt tanke på användaren. Det är helt enkelt en förutsättning för vår framtida konkurrenskraft.
Vid SPCI:s konferens 2013 deltog ABB:s VD Johan Söderström och Munksjös VD Jan Åström, som båda framhöll vikten av att attrahera och behålla ung kompetens i företagen. Bland åhörarna satt KTH-doktoranderna Yujia Zhang från Kina och Raquel Bohn Lima från Brasilien, duktiga studenter som gärna skulle stanna i Sverige – hur kan vi erbjuda dem rätt förutsättningar? På stående fot beslutade vi att starta ett samarbete mellan ABB och Munksjö kring gemensam teknikutveckling tillsammans med KTH. Ett möte är redan genomfört, fler är inbokade. Det är att leva som vi lär.Att vi lever som vi lär visar vi också genom att den 7 och 8 maj lansera Automation Scandinavia, ett kunskapsforum förlagt till Västerås med sikte på att just underlätta erfarenhetsspridningen mellan kunder, leverantörer och användare på alla nivåer – från tekniker till beslutsfattare. Det handlar om att alla ska kunna lära av varandra, att få möjlighet att se hur andra arbetar med utmaningar som liknar ens egna. Att få möjlighet att samverka. Att bidra till en viktig framgångsfaktor för en fortsatt ökad konkurrenskraft för svensk industri. Jag hoppas vi möts i diskussionen!

Håkan Nytorp

E-mail:
Publicerad 2014-03-24 10:08:35